Har du brug for et af følgende smerteskemaer:

  • Visuel analog skala
  • Numerisk rangskala (11-punkts smerteskala)
  • Smertetegning
  • verbal rangskala

så skal du klikke videre til generiske smerte spørgeskemaer.

 

Validerede skemaer
Under opbyning. Spørgeskemaerne vil blive lagt ud af spørgeskemaer.dk efterhånden som de er færdige.

 

Ikke validerede skemaer
   
Faces Pain scale - revised (rFPS) Ikke ordret

This is the Danish version of the Faces Pain Scale (revised version). It comes in a literal (ordret) and a non-literal (ikke ordret) version, the latter being cross-culturally adapted to the Danish language. The non-literal version is the recommended version.

Den reviderede version af FPS er oversat til dansk efter udviklerens opstillede retningslinjer (se her).

rFPS findes i to danske versioner - en 'ordret' oversættelse og en 'ikke ordret' oversættelse. Den 'ordrette' oversættelse følger ordlyden i originalversionen. Deriomod følger instruktionerne i den 'ikke ordrette' version en fortolkning af ordlyden i originalversionen, der, efter vores mening, giver en mere klar forståelse af, hvad man skal gøre. Vi anbefaler den 'ikke ordrette' version.

Skemaet er ikke valideret under danske forhold men afprøvet i en lettere modificeret version ved udviklingen af 'Young Spine Questionnaire' - se her.
rFPS er afprøvet og accepteret af børn i aldersgruppen 4 - 18 år (1). Ved børn > 8 år kan en almindelig numerisk rangskala også bruges (2).
rFPS ligger officielt på IASP's hjemmeside. Her kan man læse om rettigheder og tilladelser til brug af skalaen samt finde opdaterede referencer om rFPS.

Ordret
   
1. Stinson JN et al. Systematic review of the psychometric properties, interpretability and feasibility of self-report pain intensity measures for use in clinical trials in children and adolescents. Pain 2006, 125(1-2):143-157 abstract.
2. von Baeyer CL. Numerical Rating Scale (NRS) or Verbal Numerical Scale (VNS) for self-report of pain intensity in children. http://www.usask.ca/childpain/NRS.