Validerede skemaer
Caregiver Impact Questionnaire (CIQ)

Den endelige version af CIQ på dansk er færdig og oversat efter retningslinjerne af Beaton et al. (2000) i 2011. Oversættelsen er foretaget af læge Christian Heidemann som en del af hans phd-studie: "Anlæggelse af trommehindedræn på småbørn med mellemøreproblemer - livskvalitet for barn og familie". Spørgeskemaet forventes valideret i løbet af efteråret 2011 og publiceret efterfølgende.

Otitis Media Questionnaire (OM-6)

Den endelige version af OM-6 på dansk er færdig og oversat efter retningslinjerne af Beaton et al. (2000) i 2011. Oversættelsen er foretaget af læge Christian Heidemann som en del af hans phd-studie: "Anlæggelse af trommehindedræn på småbørn med mellemøreproblemer - livskvalitet for barn og familie". Spørgeskemaet forventes valideret i løbet af efteråret 2011 og publiceret efterfølgende.

 

Ikke validerede skemaer
Under opbygning. Spørgeskemaerne vil blive lagt ud af spørgeskemaer.dk efterhånden som de er færdige.