Klinimetri er defineret som 'målinger af kliniske fænomener' (Feinstein, 1987). Mange af teknikkerne stammer fra psykometri, som er en metodologisk disciplin med rødder i den klassiske psykologiske forskning. Blandt andet stammer metoder som 'klassisk test teori' og 'item respons teori' fra den psykometriske forskning. Mens mange af de psykometriske metoder allerede har fundet anvendelse uden for psykologiens hovedområde fx i markedsføring og inden for statskundskab, er det først i den sidste dekade, at metoderne rigtig er ved at vinde indpas i den medicinske verden.

I menuerne til venstre er mange af de klinimetriske koncepter beskrevet. Under 'Klinimetriske koncepter' findes et overblik over hvordan koncepterne hænger sammen. Koncepterne er beskrevet med referencer og henvisninger til relevante hjemmesider. De statistiske udregninger tager udgangspunkt i brugen af STATA ©.

Sidst men ikke mindst, findes en oversigt over igangværende projekter, som forskningsenheden for klinisk biomekanik på SDU er involveret i.

God læselyst.