Her findes danske udgaver af de mest brugte spørgeskemaer indenfor bevægeapparatet og andre lidelser. Alle skemaer er til fri afbenyttelse med mindre andet er anført, og du kan vælge mellem en word- eller pdf-udgave af de fleste skemaer.

Spørgeskemaerne er organiseret i hovedoverskrifter, som du kan se til venstre. Under hvert domæne er det tydeligt markeret hvilke spørgeskemaer, der er validerede og hvilke, der ikke er validerede.