Validerede skemaer

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ)

Spørgeskemaet er ikke publiceret i en valideringsartikel, men er blevet brugt i flere store undersøgelser af Ask Elklit.

Elklit A et al. Acute Stress Disorder in physical assault victims visiting a Danish emergency ward Abstract
Elklit A et al. Post-traumatic stress disorder in a Danish population of elderly bereaved Abstract

Pain Catastrophizing Scale (PCS)

PCS er udviklet af Michael Sullivan og denne oversættelse er 'aldult' versionen. Den danske version er delvist valideret af Heidi Kjøgx, men flere måleegenskaber mangler at blive testet.

PCS findes officielt på eProvides hjemmeside - se her. Manualen til PCS kan downloades her.

Kjøgx H et al. Pain frequency moderates the relationship between pain catastrophizing and pain Fuld artikel

Spørgeskema til håndtering af smerte (Pain Self-Efficacy Questionnaire, PSEQ)

PSEQ er oversat til dansk og valideret i en population af patienter med fibromyalgi af Marianne Uggen Rasmussen. Så vidt vides er der ikke copyright på spørgeskemaet, men det anbefales at tage kontakt til Marianne, før det tages i brug.

Dansk validering:
Rasmussen MU et al. The adaptation of a Danish version of the Pain Self-Efficacy Questionnaire: reliability and construct validity in a population of patients with fibromyalgia in Denmark → Abstract

Original publikation:
Nicholas MK. The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account Abstract

 

Ikke validerede skemaer
Oplevelse af sammenhæng (Sense of Coherence skala)

Oplevelse af sammenhæng skalaen er oversat til dansk, men oversættelsesmetoden er ukendt. Desuden er den oversatte version ikke publiceret i et peer-reviewed tidsskrift.

SOC-skalaen er omfattet af copyright, hvorfor spoergeskemaer.dk ikke kan lægge skemaet ind her. Vi anbefaler, at man skriver til Monical Eriksson (se nedenfor). Der findes en officiel hjemmside om salutogenese - se her.

Regler for brug og copyright

The SOC scales including translations from English to other languages are copyrighted and their use is generally free for academic, non-commercial purposes. The scales may not be distributed in printed electronic form without explicit permission from the copyright holder (Avishai Antnovosky). Permission to republish the scale is required, i.e. in various forms of theses. To obtain permission to use the scales, please contact Dr. Avishai Antonovsky at avishan@openu.ac.il

On behalf of Dr. Avishai Antonovsky permission can be obtained by Professor Bengt Lindstrom, Center on Health Promotion and Resources, University of Trondheim, Norway, (bengt.lindstrom@svt.ntnu.no) or Associate Professor Monica Eriksson, University West, Department of Nursing, Health and Culture, Trollhattan, Sweden (monica.eriksson@hv.se).

Before granting the permission please inform about your research study as follows:

  • What is your main research question, or the main purpose of the study?
  • Which version of the scale will you use (SOC-29, SOC-13, other), in wich language? Do you already have a copy of the scale and do you know how to calculate its score?
  • Are you aware that the use of the SOC scale is intended for research purposes only, not for clinical or diagnostic purposes?
  • What kind of population are you sampling, and what is the sample size?
  • How do you intend to administer the questionnaire (in a group, individually face to face, electronically via secure web site etc)?
  • Are you familiar with Antonovsky's (1987) book, Unraveling the mystery of health, with the salutogenic model and with the theoretical considerations that have led to the construction of the "Orientation to Life" (SOC) questionnaire?
  • What is your affiliation (University, Department, Postal Address)

 

Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale → abstract
Eriksson M. Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic review abstract